Industristillads

​I forbindelse med stilladsmontage inden for industrien, dvs. på skibsværfter, raffinaderier, kraft- varmeværker, offshore o.l. var det tidligere meget udbredt at bygge stilladser i rør og koblinger. 

Dette har ændret sig i de senere år, hvor virksomhederne har opdaget, at der er store besparelser at hente, hvis der anvendes systemstilladser.

Det vil ofte være nødvendigt at kombinerer rør og koblingsstilladser sammen med systemstilladser. Dette kan lade sig gøre fordi de har de samme rørdimensioner.

Kontakt os

Hulmose Stilladser

Vi startede...

Hulmose stilladser A/S blev startet af Ole Hulmose i 1993. Indtil da havde Ole Hulmose været depotchef i Hünnebecks stilladsafdeling i Esbjerg i 12 år. Da så Hünnebeck valgte at sælge de fleste af deres afdelinger i Danmark, købte Ole Hulmose Nielsen, Esbjerg afdelingen.

Se vores smiley fra Arbejdstilsynet her: Klik her